11.9. Softglow

11.9.1. Overview

Afbeelding 17.208. Example for the SoftGlow filter

Example for the “SoftGlow” filter

Original image

Example for the “SoftGlow” filter

Filter Softglow applied


This filter lights the image with a soft glow, like the old trick smearing vaseline on the lens. Softglow produces this effect by making bright areas of the image brighter.

11.9.2. Starting filter

You can find this file in the Image menu through: FiltersArtisticSoftglow….

11.9.3. Options

Afbeelding 17.209. Softglow filter options

“Softglow” filter options

Presets, Preview, Split view
[Opmerking] Opmerking

Deze opties staan beschreven in Paragraaf 2, “Algemene Eigenschappen”.

Glow radius

The glow radius parameter controls the sharpness of the effect, giving a "vaseline-on-the-lens" effect.

Brightness

The brightness parameter controls the degree of intensification applied to image highlights.

Sharpness

The sharpness parameter controls how defined or alternatively diffuse the glow effect should be.

Clipping

Het resultaat van dit filter kan groter zijn dan de oorspronkelijke afbeelding. Met de standaardoptie Adjust wordt de grootte van de laag automatisch aangepast wanneer het filter wordt toegepast. Met de optie Clip wordt het resultaat bijgesneden tot de laaggrens.