11.10. Waterpixels

11.10.1. Overview

Waterpixels is a filter based on superpixels and the watershed transformation. These algorithms are used to divide images in regions with similar color values.

[Opmerking] Opmerking

This filter can be slow to update on larger images.

11.10.2. Activating the filter

This filter can be found in the menu under FiltersArtisticWaterpixels….

11.10.3. Options

Afbeelding 17.220. Waterpixels options

“Waterpixels” options

Presets, Preview, Split view
[Opmerking] Opmerking

Deze opties staan beschreven in Paragraaf 2, “Algemene Eigenschappen”.

Superpixels size

The size of the area used to pick a value from. Larger values means you will get less color regions.

Gradient smoothness

The smoothness of the gradient used in the computation. Higher values have less irregular borders.

Spatial regularization

Specifies how regular the regions should be. Low values are irregular. The higher the value, the more the regions start looking like squares.

Superpixels color

This selects how to choose the color for each region. By default Average is used. Which takes the average color of the pixels in the region. The other option is Random, which uses a random color.

Clipping

Het resultaat van dit filter kan groter zijn dan de oorspronkelijke afbeelding. Met de standaardoptie Adjust wordt de grootte van de laag automatisch aangepast wanneer het filter wordt toegepast. Met de optie Clip wordt het resultaat bijgesneden tot de laaggrens.