6.34. Kuvan ominaisuudet

Kuvan ominaisuudet komento avaa ikkunan, joka näyttää paljon erilaista informaatiota kuvalle.

6.34.1. Aktivoi komento

  • Löydät tämän komennon kuvan valikkopalkista kuvakuvan ominaisuudet,

  • tai käyttämällä pikanäppäimiä Alt+ Rivinvaihto (Return).

6.34.2. Valinnat

Ominaisuudet ikkuna on jaettu kolmeen välilehteen.

6.34.2.1. Ominaisuudet välilehti

Kuva 16.99. Ominaisuudet välilehti

”Ominaisuudet” välilehti

Koko pikseleissä

Näyttää kuvan korkeuden ja leveyden pikseleissä, eli kuvan fyysisen koon.

Tulostuskoko

Näyttää kuvan koon , joka sillä on kun se on tulostettu, nykyisissä yksiköissä. Tämä on kuvan looginen koko. Se riippuu kuvan fyysisestä koosta ja näytön tarkkuudesta.

Tarkkuus

Shows the print resolution of the image.

[Huomaa] Huomaa

The default resolution unit used may depend on the type of image you imported. PNG images that have a resolution set, are known to be imported with the unit set to metric, meaning you will see pixels/mm here in that case.

See also the Print Size dialog

Väriavaruus

Näyttää kuvan väriavaruuden

Tiedostonimi

Kuvan sisältämän tiedoston polku ja nimi.

Tiedoston koko

Kuvan sisältämän tiedoston koko.

Tiedoston tyyppi

Kuvan sisältämän tiedoston muoto.

Koko muistissa

Ladatun kuvan RAM kulutus mukaan lukien kuvan journaali. Tämä informaatio on myös esitettynä kuvaikkunassa. Koko on hyvin erilainen verrattuna levyllä olevan tiedoston kokoon. Tämä on koska esitetty kuva on purettu ja koska GIMP pitää kopion kuvasta muistissa tee uudelleen ominaisuuksia varten.

Kumoamisaskeleita

Kuvalle tehtyjen toimintojen määrä, jotka voit kumota. Voit nähdä ne kumoa historia valintaikkunassa.

Uudelleensuorituksia

Määrä toimintoja jotka olet kumonnut, jotka voit tehdä uudestaan.

Pikseleiden määrä; Tasojen määrä; Kanavien määrä; Polkujen määrä

Hyvin laskettu!

6.34.2.2. Väriprofiili välilehti

Kuva 16.100. Väriprofiili välilehti

”Väriprofiili ” välilehti

Tämä välilehti sisältää väriprofiilin nimen, joka on ladattu kuvan mukana GIMPiin. Oletuksena on sisäänrakennettu sRGB profiili.

6.34.2.3. Kommentti välilehti

Kuva 16.101. Kommentti välilehti

”Kommentti” välilehti

Tämä välilehti antaa sinun katsoa ja muokata kuvaan liitettyä kommenttia.