6. Kuva valikko

6.1. Yleisnäkymä (Overview)

Kuva 16.63. Kuva valikon sisältö

”Kuva” valikon sisältö

Kuva valikko sisältää komentoja, jotka käyttävät tai vaikuttavat koko kuvaan jollakin tavalla, ei vain aktiivista tasoa tai muuta spesifistä osaa kuvasta.

[Huomaa] Huomaa

Tässä kuvailtujen komentojen lisäksi voit myös löytää muita merkintöjä valikosta. Ne eivät ole osa GIMP:iä itsessään, mutta laajennukset (liitännäiset) ovat lisänneet ne. Löydät tietoa liitännäisen toiminnallisuudesta viittaamalla sen dokumentaatioon.