6.20. Tulostuskoko

Tämä komento avaa aseta kuvan tulostustarkkuusvalintaikkunan, jonka kautta voit muuttaa tulostuskoon ja sen tarkkuuden. Tämä komento ei muuta pikseleiden määrää eikä uudelleennäytteistä (resample) sitä. (Jos haluat muuttaa kuvan kokoa uudelleennäytteistämällä sen, käytä Skaalaa kuvaa komentoa.)

6.20.1. Valintaikkunan aktivointi

  • Löydät tämän valintaikkunan kuvan valikkopalkista kuvatulostuskoko.

6.20.2. Valinnat tulostuskoko valintaikkunassa

Kuva 16.79. Aseta kuvan tulostustarkkuusvalintaikkuna

”Aseta kuvan tulostustarkkuus”valintaikkuna

Tulostuksen tarkkuus määrittää käytettyjen pikseleiden määrää per yksikön pituus tulostetussa kuvassa. Älä sekoita tulostuksen tarkkuutta tulostimen tarkkuuteen, joka on tulostinominaisuus ja kuvattu dpi (dots per inch); useita pisteitä käytetään pikselin tulostamiseen.

Kun valintaikkuna näytetään, laatikoissa näytetty tarkkuus on alkuperäisen kuvan tarkkuus. Jos nostat tulostuksen tarkkuutta, tulostettu kuva on pienempi, koska useampia pikseleitä käytetään per yksikön pituus. Samasta syystä, kuvan koon muuttaminen muuttaa tarkkuutta.

Tarkkuuden parantaminen saa aikaan tulostetun sivun terävyyden kasvun. Tämä on hyvin erilainen verrattaessa vain yksinkertaisesti kuvan koon pienentämiseen skaalaamalla sitä, koska pikseleitä (ja muita kuvan tietoja) ei poisteta.

Leveys; korkeus

Aseta tulostuksen leveys ja korkeus käyttämällä tekstilaatikoita. Voit myös valita yksiköt näille arvoille pudotusvalikosta.

Heti kun muutat leveyttä ja korkeutta, X ja Y tarkkuuden arvot muuttuvat automaattisesti. Jos nämä tarkkuuden arvot pidetään linkitettyinä, leveyden suhde korkeuteen pidetään samana automaattisesti. Jos haluat asettaa nämä arvot toisistaan riippumattomasti, napsauta ketjun symbolia rikkoaksesi linkin.

X-tarkkuus; Y-tarkkuus

Voit asettaa tarkkuuden, jota käytetään laskemaan tulostuksen leveyden ja korkeuden fyysisestä kuvan koosta, eli määrästä pikseleitä.

Käytä tekstikenttiä muuttaaksesi tarkkuuden arvoja. Ne voidaan linkittää pitämään suhteet pysyvinä. Suljettu ketju kuvio kahden laatikon välillä kuvaa sitä, että arvot on linkitetty toisiinsa. jos rikot ketjun napsauttamalla ketjun symbolia, voit asettaa arvot toisistaan riippumattomasti.