3.12. Liitä määräten

Tämä komento liittää leikepöydän sisällön. Tietenkin sinun tulee olla käyttänyt kopioi komentoa aikaisemmin, jotta sinulla on jotain leikepöydällä. Muuten sinulle tulee varoitus:

tai, jos on jotain jonka olet unohtanut, se liitetään! Leikepöytää ei ole mahdollista tyhjentää.

Tämä komento johtaa alivalikkoon:

Kuva 16.17. Liitä määräten alivalikko

”Liitä määräten” alivalikko

3.12.1. Liitä määräten uusi taso

Liitä määräten uusi taso komento luo uuden tason aktiiviseen kuvaan ja liittää kuvadatan leikepöydältä siihen. Jos data ei ole suorakulmainen tai pyöreä muodoltaan, kaikki alueet, jotka eivät yletä kankaan rajoihin jätetään läpinäkyväksi (Alphakanava luodaan automaattisesti). Sinun täytyy tietysti kopioida valintasi ennen tämän komennon käyttöä.

3.12.1.1. Aktivoi komento

Löydät tämän komennon kuvan valikkopalkista muokkaaliitä määrätenUusi taso.

3.12.2. Paste As New Layer In Place

The Paste As New Layer In Place command creates a new layer in the active image and pastes the clipboard contents at exact coordinates the contents was originally copied from.

This feature is available for both the regular clipboard and named buffers.

3.12.2.1. Aktivoi komento

You can access this command from the image menubar through EditPaste asNew Layer In Place.

3.12.3. Liitä määräten uusi kuva

Liitä määräten uusi kuva komento luo uuden kuvan ja liittää kuvadatan leikepöydältä siihen. Jos data ei ole suorakulmio tai pyöreä muodoltaan, kaikki alueet valinnat ulkopuolella jätetään läpinäkyväksi (alphakanava luodaan automaattisesti). Tietenkin sinun tulee kopioida valintasi ennen tämän komennon käyttämistä, jotta saat kuvan samoilla dimensioilla kuin valinnan.

Tällä komennolla on sama toiminta kuin tiedostoluoleikepöydältä komennolla.

3.12.3.1. Aktivoi komento

You can access this command from the image menubar through EditPaste asNew Image, or using the keyboard shortcut Shift+Ctrl+V .

3.12.4. Liitä määräten uusi sivellin

Tämä komento avaa uuden valintaikkunan, josta voit nimetä uuden siveltimen. Sivellin tulee näkyviin sivellinten valintaikkunassa.

3.12.4.1. Valinnat

Kuva 16.18. Uusi sivellin valintaikkuna

”Uusi sivellin” valintaikkuna

Siveltimen nimi

Siveltimen nimi on nimi joka tulee olemaan sivellinten valintaikkunassa.

Tiedostonimi

Uusi sivellin tallennetaan tiedostonimellä(pääteosalla .gbr) sinun siveltimet kansioosi.

Välitys

Välitys: kun sivellin piirtää viivan, se oikeastaan leimaa sivellin ikonia toistuvasti. Jos siveltimen leimat ovat hyvin lähekkäin, saat kuvan yhtenäisestä viivasta.

3.12.4.2. Aktivoi komento
  • Löydät tämän komennon kuvan valikkopalkista muokkaaliitä määräten uusi sivellin....

3.12.5. Liitä määräten uusi kuvio

Tämä komento avaa ikkunan, jonka kautta voit nimetä uuden kuvion. Kuvio esiintyy Kuviot valintaikkunassa.

3.12.5.1. Valinnat

Kuva 16.19. Uusi kuviovalintaikkuna

”Uusi kuvio”valintaikkuna

Kuvion nimi

Kuvion nimi on nimi, joka tulee olemaan kuvion valintaikkunassa.

Tiedostonimi

Uusi kuvio tallennetaan tiedostonimi (pääteosalla .pat) sinun kuviot kansioosi.

3.12.5.2. Aktivoi komento

Löydät tämän komennon kuvan valikkopalkista muokkaaliitä määrätenuusi kuvio.