5.2. Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου

Σχήμα 15.75. Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου

Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου

5.2.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το διάλογο μέσα από:

  • με κλικ στο Επεξεργασία αυτής της προρρύθμισης εργαλείου στη γραμμή κουμπιών του διαλόγου προρρυθμίσεων εργαλείου.

  • με διπλό κλικ στο εικονίδιο προρρύθμισης στο διάλογο προρρυθμίσεων εργαλείου.

  • με δεξί κλικ σε προρρύθμιση στο διάλογο προρρυθμίσεων εργαλείου για άνοιγμα μενού περιεχομένου και έπειτα κλικ στην εντολή Επεξεργασία προρρύθμισης εργαλείου.

  • a click on the Save Tool Preset... button from the Tool Options Dialog

5.2.2. Χρήση του επεξεργαστή προρρύθμισης εργαλείου

You can edit presets you have created only; all options of predefined presets are grayed out and disabled. When you save a preset, it is stored in the first writable folder from the folder list set in EditPreferencesFoldersTool Presets.

Σε αυτό το διάλογο μπορείτε:

  • επεξεργασία ονόματος προρρύθμισης στο πλαίσιο κειμένου,

  • αλλαγή εικονιδίου προρρύθμισης με κλικ σε εικονίδιο προρρύθμισης. Αυτό ανοίγει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο εικονίδιο.

  • επιλογή πηγών για αποθήκευση με κλικ στα πλαίσια ελέγχου.