5.2. Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου

Σχήμα 15.75. Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου

Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου

5.2.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το διάλογο μέσα από:

  • με κλικ στο Επεξεργασία αυτής της προρρύθμισης εργαλείου στη γραμμή κουμπιών του διαλόγου προρρυθμίσεων εργαλείου.

  • με διπλό κλικ στο εικονίδιο προρρύθμισης στο διάλογο προρρυθμίσεων εργαλείου.

  • με δεξί κλικ σε προρρύθμιση στο διάλογο προρρυθμίσεων εργαλείου για άνοιγμα μενού περιεχομένου και έπειτα κλικ στην εντολή Επεξεργασία προρρύθμισης εργαλείου.

5.2.2. Χρήση του επεξεργαστή προρρύθμισης εργαλείου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο προρρυθμίσεις που δημιουργήσατε· όλες οι επιλογές προκαθορισμένων προρρυθμίσεων είναι αμυδρές και απενεργοποιημένες.

Σε αυτό το διάλογο μπορείτε:

  • επεξεργασία ονόματος προρρύθμισης στο πλαίσιο κειμένου,

  • αλλαγή εικονιδίου προρρύθμισης με κλικ σε εικονίδιο προρρύθμισης. Αυτό ανοίγει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο εικονίδιο.

  • επιλογή πηγών για αποθήκευση με κλικ στα πλαίσια ελέγχου.