5.18. Εκτύπωση εφημερίδας

5.18.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.96. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο εκτύπωση εφημερίδας

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο εκτύπωση εφημερίδας

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο εκτύπωση εφημερίδας

Εφαρμογή φίλτρου «εκτύπωση εφημερίδας»


Αυτό το φίλτρο ενδιάμεσου τόνου της εικόνας χρησιμοποιεί μια πρόσμειξη συστοιχίας κουκκίδων. Ενδιάμεσος τόνος είναι η διαδικασία απόδοσης μιας εικόνας με πολλαπλές στάθμες του γκρι ή χρώματος (δηλαδή μιας εικόνας συνεχούς τόνου) σε μια συσκευή με λιγότερους τόνους· συχνά μια συσκευή δύο σταθμών όπως εκτυπωτής ή στοιχειοθέτη.

Η βασική προϋπόθεση είναι ο συμβιβασμός ανάλυσης για μεγαλύτερο φαινομενικό βάθος τόνου (αυτό είναι γνωστό ως χωρική πρόσμειξη).

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις σε αυτό, η απλούστερη είναι η απόρριψη των δυαδικών χαμηλής τάξης της τονικής πληροφορίας· αυτό κάνει το φίλτρο αφίσας. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα δεν φαίνονται πολύ καλά. Όμως δεν χάνεται χωρική ανάλυση.

Αυτό το φίλτρο χρησιμοποιεί μια πρόσμειξη σειράς συστοιχίας κουκκίδων, που μειώνει την ανάλυση της εικόνας μετατρέποντας κελιά σε σημεία που μεγαλώνουν ή μικραίνουν σύμφωνα με την ένταση που χρειάζεται το κελί για αναπαράσταση.

Φανταστείτε ένα πλέγμα που επικάθεται στην αρχική εικόνα. Η εικόνα διαιρείται σε κελιά από το πλέγμα - κάθε κελί θα κρατήσει τελικά ένα μοναδικό σημείο αποτελούμενο από πολλαπλές εξόδους εικονοστοιχείων για να προσεγγίσει την σκοτεινότητα της αρχικής εικόνας σε αυτό το κελί.

Προφανώς, ένα μεγάλο μέγεθος κελιού καταλήγει σε μεγάλη απώλεια σε ανάλυση! Τα σημεία στα κελιά τυπικά αρχίζουν ως κύκλοι και αυξάνονται σε σχήμα διαμαντιού. Αυτό αλλάζει σε σχήμα που ελέγχεται από μια συνάρτηση σημείου. Χρησιμοποιώντας διαφορετικές συναρτήσεις σημείου, η εξέλιξη στο σχήμα των σημείων όπως το κελί πηγαίνει από πλήρως μαύρο σε πλήρως λευκό μπορεί να ελεγχθεί.

5.18.2. Έναρξη φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΕκτύπωση εφημερίδας….

5.18.3. Επιλογές

Σχήμα 17.97. Επιλογές φίλτρου «εκτύπωση εφημερίδας»

Επιλογές φίλτρου «εκτύπωση εφημερίδας»

Προεπισκόπηση

All your setting changes will appear in the Preview without affecting the image until you click on OK. Note that the preview displays only a part of the whole image if the filter is applied to a selection. Don't keep Preview checked if your computer is too slow.

Ανάλυση

Αυτή η ομάδα ελέγχει το μέγεθος κελιού, είτε ορίζοντας τις αναλύσεις εισόδου και την εξόδου, ή άμεσα.

Είσοδος SPI

Η ανάλυση της αρχικής εικόνας εισόδου, σε δείγματα ανά ίντσα (SPI). Αυτό αρχικοποιείται αυτόματα στην ανάλυση της εικόνας εισόδου.

Έξοδος LPI

Επιθυμητή ανάλυση εξόδου, σε γραμμές ανά ίντσα (LPI).

Μέγεθος κελιού

Τελικό μέγεθος κελιού, σε εικονοστοιχεία. Πολύ συχνά θα θέλετε να το ορίσετε άμεσα.

Οθόνη
Διαχωρισμός σε RGB, CMYK, ένταση

Επιλέξτε σε ποιο χρωματικό χώρο επιθυμείτε να δουλέψετε. Στην κατάσταση RGB, δεν εκτελείται καμία μετατροπή χρωματικού χώρου. Στο CMYK, η εικόνα πρώτα μετατρέπεται εσωτερικά σε CMYK, έπειτα κάθε χρωματικό κανάλι με ενδιάμεσο τόνο ξεχωριστά, πριν τελικά να ανασυντεθεί σε εικόνα RGB. Στην κατάσταση έντασης, η εικόνα μετατρέπεται εσωτερικά σε γκρι κλίμακα, ενδιάμεσο τόνο, έπειτα το αποτέλεσμα χρησιμοποιείται ως το κανάλι άλφα για την εικόνα εισόδου. Αυτό είναι καλό για ειδικά εφέ, αλλά απαιτεί λίγο πειραματισμό για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων. Υπόδειξη: δοκιμάστε CMYK εάν δεν ξέρετε με ποιο να ξεκινήσετε.

Απόσπαση του μαύρου (%)

Όταν γίνεται μετατροπή RGB-CMYK, πόσο Κ (μαύρο) πρέπει να χρησιμοποιηθεί;

Κλείδωμα καναλιών

Εφαρμόστε τις τροποποιήσεις καναλιού σε όλα τα κανάλια.

Εργοστασιακές προεπιλογές

Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων που θα δώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Γωνία

Γωνία πλέγματος κελιού για αυτό το κανάλι.

Συνάρτηση σημείου

Χρησιμοποιούμενη συνάρτηση σημείου για αυτό το κανάλι (δείτε προεπισκόπηση σε γαλάζια πλαίσια κελιού).

Εξομάλυνση

Κατάλληλος ενδιάμεσος τόνος δεν χρειάζεται εξομάλυνση: τελικά ο σκοπός είναι η μείωση του βάθους του χρώματος! Όμως, αφού αυτό το πρόσθετο είναι κυρίως για ειδικά εφέ, τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη παρά σε ασπρόμαυρο εκτυπωτή. Έτσι είναι συχνά χρήσιμο να εφαρμόζεται λίγη εξομάλυνση για προσομοίωση μουτζουρώματος μελανιού σε χαρτί. Εάν θέλετε να τυπώσετε την τελική εικόνα τότε ορίστε την εξομάλυνση σε 1 (δηλαδή, ανενεργό).

Υπερδειγματοληψία

Ο αριθμός των υποεικονοστοιχείων για δειγματοληψία για να παραχθεί κάθε εικονοστοιχείο εξόδου. Ορίστε στο 1 για απενεργοποίηση αυτού του γνωρίσματος. Προειδοποίηση: μεγάλοι αριθμοί εδώ θα οδηγήσουν σε φίλτρα με πολύ μεγάλους χρόνους εκτέλεσης!

5.18.4. Παράδειγμα

Σχήμα 17.98. Παράδειγμα για εκτύπωση εφημερίδας

Παράδειγμα για εκτύπωση εφημερίδας

Ένα παράδειγμα από το συγγραφέα του προσθέτου