9.7. Διάβρωση

9.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.181. Θόρυβος διάβρωσης

Θόρυβος διάβρωσης

Αρχική εικόνα

Θόρυβος διάβρωσης

Εφαρμογή φίλτρου «θόρυβος διάβρωσης»


Αυτό το φίλτρο πλαταίνει και βελτιώνει φωτεινές περιοχές της ενεργής στρώσης ή επιλογής.

Για κάθε εικονοστοιχείο εικόνας, ευθυγραμμίζει την τιμή εικονοστοιχείου (φωτεινότητα) με την ανώτερη τιμή (την πιο λαμπερή) των 8 γειτονικών εικονοστοιχείων (πίνακας 3x3). Έτσι, ένα φωτεινό εικονοστοιχείο προστίθεται γύρω από φωτεινές περιοχές. Ένα απομονωμένο εικονοστοιχείο σε φωτεινότερο παρασκήνιο θα διαγραφεί. Μια μεγαλύτερη φωτεινή περιοχή θα διασταλεί κατά ένα εικονοστοιχείο σε όλες τις κατευθύνσεις.

Σε σύνθετες εικόνες, φωτεινές περιοχές διαπλατύνονται και βελτιώνονται το ίδιο και γίνονται κάποια εικονοστοιχεία κάπως θολά.

Σε συμπαγές παρασκήνιο, αυτό το φίλτρο μπορεί να διαγράψει το θόρυβο:

Σχήμα 17.182. Παράδειγμα «θορύβου διάβρωσης»

Παράδειγμα «θορύβου διάβρωσης»


9.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΓενικάΔιάβρωση.