9.6. Επέκταση

9.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.179. Επέκταση

Επέκταση

Αρχική εικόνα

Επέκταση

Εφαρμογή φίλτρου «διαστολής»


Αυτό το φίλτρο πλαταίνει και βελτιώνει φωτεινές περιοχές της ενεργής στρώσης ή επιλογής.

Για κάθε εικονοστοιχείο εικόνας, ευθυγραμμίζει την τιμή εικονοστοιχείου (φωτεινότητα) με την ανώτερη τιμή (την πιο λαμπερή) των 8 γειτονικών εικονοστοιχείων (πίνακας 3x3). Έτσι, ένα φωτεινό εικονοστοιχείο προστίθεται γύρω από φωτεινές περιοχές. Ένα απομονωμένο εικονοστοιχείο σε φωτεινότερο παρασκήνιο θα διαγραφεί. Μια μεγαλύτερη φωτεινή περιοχή θα διασταλεί κατά ένα εικονοστοιχείο σε όλες τις κατευθύνσεις.

Σε σύνθετες εικόνες, φωτεινές περιοχές διαπλατύνονται και βελτιώνονται το ίδιο και γίνονται κάποια εικονοστοιχεία κάπως θολά.

Σε συμπαγές παρασκήνιο, αυτό το φίλτρο μπορεί να διαγράψει το θόρυβο:

Σχήμα 17.180. Παράδειγμα «διαστολής»

Παράδειγμα «διαστολής»


9.6.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΓενικάΔιαστολή.

9.6.3. Παραδείγματα

Σχήμα 17.181. Εφέ διαστολής νέου

Εφέ διαστολής νέου