2.6. Εικονοεξαρτώμενα σενάρια

Τώρα, τα σενάρια και τα φίλτρα που εκτελούν ενέργειες σε μια υπάρχουσα εικόνα είναι προσβάσιμα απευθείας από το κατάλληλο μενού. Π.χ., το σενάριο Νέο πινέλο (script-fu-paste-as-brush) είναι ενσωματωμένο στο μενού εικόνας Επεξεργασία(ΕπεξεργασίαΑποθήκευση ως...Νέο πινέλο), που είναι πιο λογικό.

Επιπλέον ένα νέο μενού έχει δημιουργηθεί Χρώματα που ξαναομαδοποιεί μαζί ότι αφορά εργασίες με χρώματα, την απόχρωση ή τα εργαλεία ρύθμισης στάθμης χρώματος κλπ...

Το μενού Φίλτρα και το μενού Scripts-Fu ξαναομαδοποιήθηκαν σε ένα μενού Φίλτρα και οργανώθηκαν σύμφωνα με τις νέες κατηγορίες. Τώρα εάν ένα πρόσθετο και ένα φίλτρο που δουλεύουν παρόμοια, είναι κοντά στο μενού.

Το μενού Scripts-Fu εμφανίζεται μόνο, εάν έχετε φορτώσει επιπρόσθετα σενάρια: π.χ. το πακέτο gimp-resynthesizer που αντιστοιχεί στη διανομή Linux (.deb, .rpm, .gz ...).