2.5. Εικονοεξαρτώμενα σενάρια

Τώρα, τα σενάρια και τα φίλτρα που εκτελούν ενέργειες σε μια υπάρχουσα εικόνα είναι προσβάσιμα απευθείας από το κατάλληλο μενού. Π.χ., το σενάριο Νέο πινέλο (script-fu-paste-as-brush) είναι ενσωματωμένο στο μενού εικόνας Επεξεργασία(ΕπεξεργασίαΑποθήκευση ως...Νέο πινέλο), που είναι πιο λογικό.

Επιπλέον ένα νέο μενού έχει δημιουργηθεί Χρώματα που ξαναομαδοποιεί μαζί ότι αφορά εργασίες με χρώματα, την απόχρωση ή τα εργαλεία ρύθμισης στάθμης χρώματος κλπ...

Filters menu and Script-Fu menu are regrouped in one Filters menu and organized according to new categories. Now if a plugin and a filter works similarly, they are nearby in the menu.

Το μενού Scripts-Fu εμφανίζεται μόνο, εάν έχετε φορτώσει επιπρόσθετα σενάρια: π.χ. το πακέτο gimp-resynthesizer που αντιστοιχεί στη διανομή Linux (.deb, .rpm, .gz ...).