3.18. Γέμισμα περιγράμματος επιλογής

Αυτή η εντολή είναι συνήθως αχνή. Γίνεται ενεργή εάν υπάρχει επιλογή.

ΝΑ ΓΙΝΕΙ.

3.18.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να πάτε σε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από: ΕπεξεργασίαΓέμισμα περιγράμματος επιλογής...

3.18.2. Επιλογές

Αυτή η εντολή εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου:

Σχήμα 16.20. Ο διάλογος «Επιλογή τεχνοτροπίας γεμίσματος»

Ο διάλογος «Επιλογή τεχνοτροπίας γεμίσματος»

Συμπαγές χρώμα

Χρησιμοποιείται το χρώμα προσκηνίου της εργαλειοθήκης.

Μοτίβο

Χρησιμοποιείται το τρέχον μοτίβο της εργαλειοθήκης.

Εξομάλυνση

Αυτή η επιλογή είναι προεπιλεγμένη.