14.22. Skládačka

14.22.1. Overview

Obrázek 17.378. Jigsaw filter example

Jigsaw filter example

Original image

Jigsaw filter example

Obrázek vytvořený s pomocí filtru Skládačka a dalších manipulací včetně Efektů se světlem. (Skládačka byla použita na začátku operace pro vytvoření bump mapy.)


Tento filtr z obrázku vytvoří skládačku puzzle. Okraje nejsou vyhlazeny, proto je vhodné provést vyhlazení ručně (např. pomocí gaussova rozostření s poloměrem 1.0).

[Tip] Tip

Pokud chcete jednoduše vybrat jednotlivé dílky skládačky, jako ve výše uvedemém příkladu, vykreslete skládačku na zvláštní vrstvě vyplněné bílou barvou. Režim vrstvy pak nastavte na Násobit. Pomocí kouzelné hůlky pak můžete jednotlivé dílky vybírat.

14.22.2. Activating the filter

This filter is found in the image window menu under FiltersRenderPatternJigsaw….

14.22.3. Options

Obrázek 17.379. Jigsaw filter options

„Jigsaw“ filter options

Počet dlaždic

Množství dílku v obrázku, vodorovně a svisle.

Zkosené hrany

Šířka zkosení

Šířka zkosení určuje sklon okrajů dílků skládačky (skládačka z tvrdého dřeva vyžaduje malou hodnotu, zatímco papírová vyšší hodnotu).

Odlesk

Posuvník Odlesk ovládá sílu odlesku na krajích každého dílku. Lze o něm uvažovat jako o míře lesklosti materiálu, ze kterého je skládačka vyrobena. Odlesk je relativní vzhledem ke šířce zkosení. Čím více dílků skládačky, tím by měly být šířka zkosení i odlesk nižší; a naopak. Výchozí hodnoty jsou vhodné pro obrázek o velikosti 500×500 pixelů.

Styl skládačky

You can choose between two types of puzzle:

Čtverec

Then you get pieces made with straight lines.

Curved

Then you get pieces made with curves.