5.19. Chytat na vodítka

Tato volba magnetizuje vodítka v obrázku (viz Zobrazovat vodítka). Je-li tato volba zapnutá, vrstva nebo výběr se při přesunu přesně nastaví na vodítko v blízkosti. Umožňuje to přesné umisťování.

5.19.1. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through ViewSnap to Guides.