5.9. Přes celou obrazovku

Tato funkce přepíná režim celé obrazovky, přiblížení obrázku se však nemění. Nabídka obrázku je stále přístupná kliknutím pravého tlačítka myši do obrázku. Implicitní způsob zobrazení v režimu přes celou obrazovku lze nastavit v kartě předvoleb Vzhled.

Pressing the Tab key toggles the visibility of all present docks.

[Poznámka] Poznámka

If you use GIMP on an Apple computer, full-screen mode may not work, since Apple doesn't provide the necessary functionality. Instead, you can maximize the image window by clicking on the Green Button, so the image occupies most of the screen.

5.9.1. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through ViewFull Screen,

  • Ve výchozím nastavení přepíná režim celé obrazovky stisknutí klávesy F11.

  • In multi-window mode, you can also get it by double-clicking on the title bar of the image window.