4.4. Nástroj Ořez

Obrázek 14.126. Skalpel

Skalpel

Nástroj Ořez se používá k oříznutí okrajů obrázku nebo vrstvy. Často se používá k odstranění nechtěných okrajů obrázku nebo k vytvoření působivého výřezu fotografie. Je také užitečný v případech, kdy potřebujete změnit velikost obrázku.

Nástroj se používá kliknutím do obrázku a tažením myši se stále stisknutým tlačítkem. Při kliknutí se otevře dialog zobrazující rozměry ořezové oblasti a umožňující provádět rozličné akce. Pokud je zapotřebí pozměnit ořezovou oblast, zle tak učinit buď kliknutím na zvýrazněné rohy oblasti a jejich tažením, nebo změnou hodnot v dialogu. Je-li ořezová oblast správně nastavena, lze operaci dokončit kliknutím do ořezové oblasti nebo stisknutím tlačítek Ořezat či Změnit velikost v dialogu. (Jejich význam je popsán níže).

When the mouse becomes the moving cross-hair, you can use the keyboard arrow keys to move the crop rectangle. Holding the Shift key down allows to move by increments of 25 pixels.

You can use Guides to position the crop area. Make sure that the ViewSnap to Guides option is checked.

[Poznámka] Poznámka

You can see the aspect ratio in the status bar:

4.4.1. Activating the Tool

You can activate this tool in different ways:

  • From the image menu bar ToolsTransform toolsCrop,

  • by clicking the tool icon: in the ToolBox,

  • by using the keyboard shortcut Shift+C.

4.4.2. Key modifiers (Defaults)

When you maintain click on the crop rectangle, handles disappear and

  • holding down the Ctrl key toggles to the Extend from Center option,

  • holding down the Shift key toggles to the Fixed option, which makes some dimensions fixed.

4.4.3. Tool Options

Obrázek 14.127. Tool Options for the Crop tool

Tool Options for the „Crop“ tool

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the image menu bar through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Pouze aktivní vrstva

Tato volba omezuje funkci nástroje pouze na aktivní vrstvu.

Povolit rozšíření

This option allows the crop or resize to take place outside the image (or layer), and even the canvas. So, you can give the size you want to the resulting image. Transparency will be used if there is no material to crop.

Obrázek 14.128. Example for Allow Growing

Example for „Allow Growing“

An image on a big canvas

Example for „Allow Growing“

The option is checked. The crop rectangle extends outside the canvas.

Example for „Allow Growing“

The resulting image.


Expand from Center

When this option is checked, the crop rectangle expands from the first pixel you clicked taken for center. You can toggle this option with Ctrl while drawing the crop rectangle.

Fixed

Je-li aktivní tato volba, bude zachováván pevný poměr mezi šířkou a výškou ořezové oblasti.

  • Aspect ratio: That's the default possibility. Width and Height keep the same ratio they have in the original image, when drawing the crop rectangle.

  • Width / Height: Only Width or Height will remain fixed. The value of this dimension can be set in the text box below; it defaults to 100 pixels.

  • Size: Both Width and Height will be fixed. Their values can be set in the text box below, in the form 150x100 for example. The crop rectangle will adopt this values as soon as you click the image. On the right, two buttons let you choose a Landscape (widthwise) or Portrait (upright) format for the crop rectangle.

Poloha

These two text boxes show the position (horizontal on the left, vertical on the right) of the upper left corner of the crop rectangle in real time and you can change it manually too. It is stated in pixels, but you can change the unit thanks to the drop-down list of the px button. The coordinate origin is the upper left corner of the canvas (not of the image).

Velikost

These two text boxes show the size (horizontal on the left, vertical on the right) of the crop-rectangle in real time and you can change it manually too. It is stated in pixels, but you can change the unit thanks to the drop-down list of the px button.

Odlesk

This option toggles the dark outside area intended for highlighting the crop rectangle.

The dark area opacity can be set using the Highlight opacity cursor.

Guides

All kinds of guides are described in 2.2 – „Rectangle Selection“

Autoshrink

The Auto Shrink button will attempt to locate a border, in the active layer, from which to draw dimensions from. This option only works well with isolated objects contrasting sharply with background.

Obrázek 14.129. Example for Autoshrink

Example for „Autoshrink“

An image with a sharp limit in it and a crop rectangle.

Example for „Autoshrink“

After clicking the Autoshrink button, the crop rectangle has been shrunk to fit the sharp limits.


Shrink Merged

This option works the same, with Auto Shrink or not. It uses the pixel information from all visible layers, rather than just from the active layer.