2.6. Výběr podle barvy

Obrázek 14.27. Ikona nástroje Výběr podle barvy v Panelu nástrojů

Ikona nástroje Výběr podle barvy v Panelu nástrojů

Nástroj Výběr podle barvy je určen k výběru oblastí obrázku na základě podobnosti barev. Podobá se nástroji Přibližný výběr (kouzelná hůlka). Hlavním rozdílem je to, že kouzelná hůlka vybírá spojité oblasti, zatímco Výběr podle barvy vybírá všechny pixely s dostatečně podobnou barvou bez ohledu na jejich umístění. Při použití nástroje Výběr podle barvy, na rozdíl od kouzelné hůlky, nemá žádný zvláštní efekt kliknutí a tažení myší v obrázku.

2.6.1. Activating the tool

You can access the Select by Color Tool in different ways:

  • From the image menu bar ToolsSelection ToolsBy Color Select,

  • by clicking on the tool icon in the ToolBox,

  • by using the keyboard shortcut Shift +O.

2.6.2. Key modifiers (Defaults)

Nástroj Výběr podle barvy nemá žádné zvláštní modifikační klávesy, pouze ty, které stejným způsobem ovlivňují všechny nástroje pro tvorbu výběru. O těch se více dozvíte v části Nástroje pro výběr.

2.6.3. Handling tool

Obrázek 14.28. Using Select by Color tool: selected pixels are not only contiguous

Using Select by Color tool: selected pixels are not only contiguous

As with fuzzy tool, the selection starts as soon as you click and the reference is the first clicked pixel. If you click and drag, you can change the threshold by the same way as with the fuzzy tool.

You can move the selection outline with the arrow keys, not with the mouse.

2.6.4. Options

Obrázek 14.29. Volby nástroje Výběr podle barvy

Volby nástroje Výběr podle barvy

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the image menu bar through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

[Poznámka] Poznámka

See Selection Tools Options for help with options that are common to all these tools. Only options that are specific to this tool are explained here.

Select transparent areas, Sample merged, Draw mask

These three options work exactly the same way they were described for the fuzzy selection already. See for 2.5.4 – „Options“ details.