6.14. Transformovat

Obrázek 16.73. Podnabídka Transformovat nabídky Obrázek

Podnabídka Transformovat nabídky Obrázek

Příkazy v této podnabídce obrázek převrací, otáčí nebo rozřezávají.

6.14.1. Aktivace dialogu

  • You can access this submenu from the image menubar through ImageTransform.

6.14.2. Položky v podnabídce Režim

The Transform submenu has the following commands: