6.16. Rotace

Obrázek lze natočit o 90° doleva či doprava nebo o 180°. Lze toho využít pro změnu orientace obrázku. Větší možnosti má nástroj Rotovat. Tyto příkazy pracují s celým obrázkem. K natočení výběru slouží nástroj Rotovat. K natočení vrstvy lze použít obdobný nástroj z nabídky Vrstva/Transformovat nebo rovněž nástroj Rotovat.

6.16.1. Aktivace dialogu

You can access these three commands from the image menubar through

  • ImageTransformRotate 90 degrees CW,

  • ImageTransformRotate 90 degrees CCW and

  • ImageTransformRotate 180°.