10. Filtry

10.1. Filtry

Obrázek 16.266. Nabídka Filtry

Nabídka Filtry

Ve světě Gimpu je filtr zásuvný modul, který mění vzhled obrázku, většinou pouze aktivní vrstvy obrázku. Nicméně ne vše, co v této nabídce naleznete, odpovídá uvedené definici; slovo „filtr“ se často zneužívá ve smyslu libovolný zásuvný modul. A skutečně v této nabídce naleznete i věci, které obrázky vůbec nemění…

S výjimkou tří vrchních položek jsou všechny položky v nabídce Filtry zásuvné moduly. Každý takový modul si sám určuje, v jaké části nabídky chce svou položku umístit. Proto může tato nabídka vypadat u každého uživatele jinak. V praxi ale rozdíly nebývají nijak veliké, neboť většina zásuvných modulů je přímo součástí instalace Gimpu, a jsou tak pochopitelně v nabídce u různých uživatelů na stejných místech.

Zásuvné moduly ale nejsou omezeny pouze na nabídku Filtry. Zásuvný modul může žádat o umístění v libovolné nabídce. A skutečně, některé základní funkce Gimpu (například FIXME) jsou implementovány pomocí zásuvných modulů, Ale nabídka Filtry je pro zásuvné moduly výchozím umístěním.

Obecné informace o zásuvných modulech a jejich používání naleznete v části Zásuvné moduly. Informace o filtrech dodávaných spolu s Gimpem najdete v kapitole Filtry. Informace o filtrech z jiných zdrojů musíte samozřejmě hledat jinde.