11.7. Fotokopie

11.7.1. Overview

Obrázek 17.204. Stejný obrázek před a po aplikaci filtru Fotokopie.

Stejný obrázek před a po aplikaci filtru Fotokopie.

Original image

Stejný obrázek před a po aplikaci filtru Fotokopie.

Filter Photocopy applied


Filtr Fotokopie upravuje aktivní vrstvu či výběr tak, aby vypadala jako černobílá fotokopie, jako by byl toner přenášen na základě relativní tmavosti dané oblasti. Dosáhne se toho ztmavením oblastí, které jsou tmavší než je průměr okolí, a nastavením ostatních pixelů na bílou barvu.

[Tip] Tip

You may use this filter to sharpen your image. Create a copy of the active layer and use the filter on the copy. Set the Layer Mode to Multiply and adjust the opacity slider to get the best result.

11.7.2. Spuštění filtru

You can find this filter from the image menu through FiltersArtisticPhotocopy….

11.7.3. Options

Obrázek 17.205. Volby filtru Fotokopie

Volby filtru „Fotokopie“

Presets, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

Poloměr masky

Tento parametr nastavuje velikost sousedství pixelů, ve kterém je počítána průměrná intenzita pro porovnání s jednotlivými pixely a rozhodnutí, zda mají být ztmaveny. Vyšší hodnoty vytváří velmi silné tmavé oblasti okolo oblastí bílých a mnohem méně detailů v tmavých oblastech. Nižší hodnoty způsobují použití menšího množství barvy a více podrobností ve všech oblastech.

Ostrost

Tato volba umožňuje nastavit ostrost fotokopie. Možné hodnoty jsou od 0.0 do 1.0.

Percent black

Tento parametr ovlivňuje množství černé barvy přidané do obrázku. Je-li hodnota malá, jsou přechody do černých oblastí jemnější a tmavé čáry jsou užší a méně patrné. Vysoké hodnoty vytváří silnější, tmavší a ostřejší černé oblasti. Maximální hodnota vytváří nevyhlazené (aliasované) černé oblasti. Nejlepší a nejpřirozenější výsledky je obvykle možno dosáhnout středními hodnotami. Hodnota se může pohybovat mezi 0.0 a 1.0.

Percent white

Tento parametr ovlivňuje procento bílé barvy.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.