7.6. Roztřepení RGB

7.6.1. Overview

Obrázek 17.149. Example of applying the RGB Noise filter

Example of applying the „RGB Noise“ filter

Original image

Example of applying the „RGB Noise“ filter

Filter RGB Noise applied


Roztřepení RGB přidává do aktivní vrstvy nebo výběru šum s normálním rozložením. Šum je vytvářen v RGB barevném modelu, tj. je přidáván k červené, zelené a modré hodnotě každého pixelu. Normální rozložení znamená, že většina pixelů je šumem pozměněna jen málo, zatímco menší množství pixelů více. (Pokud se tento filtr aplikuje na obrázek vyplněný šedou barvou, histogram výsledného obrázku vypadá jako klasická zvonovitá Gaussova křivka.)

Výsledkem aplikace tohoto filtru je velmi přirozeně vypadající šum.

7.6.2. Activate the filter

You can find this filter through FiltersNoiseRGB Noise….

7.6.3. Options

Obrázek 17.150. RGB Noise filter options

„RGB Noise“ filter options

Presets, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

Korelovaný šum

Noise may be additive (uncorrelated) or multiplicative (correlated - also known as speckle noise). When checked, every channel value is multiplied by a normal distributed value. So the noise depends on the channel values: a greater channel value leads to more noise, while dark colors (small values) tend to remain dark.

Pokud tato volba není aktivní, pohybují se všechny posuvníky společně a do všech kanálu bude přidán stejný relativní šum. Zachová se tak vyvážení barev.

When this radio button is checked, you can move each RGB slider separately. Otherwise, the sliders R, G and B will be replaced by a single slider Value. The same relative noise will then be added to all channels in each pixel, so the hue of pixels does not change much.

Linear RGB

Operate on linearized RGB color data.

Gaussian distribution

Use a gaussian noise distribution. When unchecked, a linear noise distribution is used instead.

Červená, Zelená, Modrá, Alfa

These slidebars and adjacent input boxes allow to set noise level (0.00 - 1.00) in each channel.

The value set by these sliders actually determine the standard deviation of the normal distribution of applied noise. The used standard deviation is a half of the set value (where 1 is the distance between the lowest and highest possible value in a channel).

Hnízdo náhodných čísel

Controls randomness of noise. If the same random seed is used in the same situation, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing the New Seed button.