7.5. Vybrat

7.5.1. Overview

Obrázek 17.148. Example of applying the Pick filter

Example of applying the „Pick“ filter

Original image

Example of applying the „Pick“ filter

Filter Pick applied


Filtr Vybrat nahradí každý ovlivněný pixel hodnotou náhodně zvolenou mezi jeho osmi sousedy a jím samotným (tedy ze čtverce 3×3 jehož je středem). Filtrem jsou ovlivněny všechny nebo jen některé pixely z aktivní vrstvy či výběru, jejich podíl je určen volbou Náhodnost (%).

7.5.2. Activate the filter

You can find this filter through FiltersNoisePick….

7.5.3. Options

Obrázek 17.149. Pick filter options

„Pick“ filter options

Presets, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

Náhodnost (%)

Posuvník Náhodnost určuje podíl pixelů aktivní vrstvy či výběru, které budou vybrány. Čím vyšší hodnota, tím více vybraných pixelů.

Opakování

Posuvník Opakování určuje počet aplikací filtru. Čím vyšší hodnota, tím více vybírání a tím větší vzdálenost, přes jakou se mohou přesunout hodnoty pixelů.

Hnízdo náhodných čísel

Hnízdo náhodných čísel určuje náhodné vlastnosti vybírání. Pokud je ve stejné situaci použito stejné hnízdo, výsledky filtru jsou stejné. Použití jiného hnízda způsobí odlišné výsledky. Hnízdo lze zadat ručně nebo náhodně vygenerovat tlačítkem Randomizovat.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.