7.5. Vybrat

7.5.1. Overview

Obrázek 17.156. Example of applying the Pick filter

Example of applying the „Pick“ filter

Original image

Example of applying the „Pick“ filter

Filter Pick applied


The Pick filter replaces each affected pixel by a pixel value randomly chosen from its eight neighbors and itself (from a 3×3 square the pixel is center of). All or only some pixels in an active layer or selection are affected, the percentage of affected pixels is determined by the Randomization (%) option.

7.5.2. Activate the filter

You can find this filter through FiltersNoisePick….

7.5.3. Options

Obrázek 17.157. Pick filter options

„Pick“ filter options

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

Náhodnost (%)

Posuvník Náhodnost určuje podíl pixelů aktivní vrstvy či výběru, které budou vybrány. Čím vyšší hodnota, tím více vybraných pixelů.

Opakování

Posuvník Opakování určuje počet aplikací filtru. Čím vyšší hodnota, tím více vybírání a tím větší vzdálenost, přes jakou se mohou přesunout hodnoty pixelů.

Hnízdo náhodných čísel

Hnízdo náhodných čísel určuje náhodné vlastnosti vybírání. Pokud je ve stejné situaci použito stejné hnízdo, výsledky filtru jsou stejné. Použití jiného hnízda způsobí odlišné výsledky. Hnízdo lze zadat ručně nebo náhodně vygenerovat tlačítkem Randomizovat.