9.7. Erodovat

9.7.1. Overview

Obrázek 17.190. Applying example for the Erode filter

Applying example for the Erode filter

Original image

Applying example for the Erode filter

Filter Erode applied


Tento filtr rozšiřuje a zvýrazňuje tmavé části aktivní vrstvy nebo výběru.

For every image pixel, it brings the pixel Value (luminosity) into line with the lowest Value (the darkest) of the 8 neighboring pixels (3x3 matrix). So, a dark pixel is added around dark areas. An isolated pixel on a brighter background will be changed to a big pixel, composed of 9 pixels, and that will create some noise in the image.

Na tomto schémátku je studovaný pixel vyznačen červeným okrajem a studovaná matrix zeleným okrajem. Doufáme, že jste pochopil, jak dosáhnout bloku tmavých pixelů o velikosti 3×3: pokud je pixel označený jako „I“ v zeleně ohraničené oblasti, studovaný červeně označený pixel zčerná.

A larger dark area will expand by one pixel in all directions:

Filtr byl aplikován třikrát.

Na složitějších obrázcích se tmavé oblasti rozšíří a zvýrazní a obrázek získá poněkud pixelizovaný vzhled. Zde byl filtr aplikován třikrát:

Samozřejmě, pokud je pozadí tmavší než popředí, pokryje celý obrázek.

9.7.2. Activating the filter

This filter is found in the image window menu under FiltersGenericErode.

9.7.3. Příklady

Obrázek 17.191. Erode text

Erode text