9.6. Dilatovat

9.6.1. Overview

Obrázek 17.187. Dilatovat

Dilatovat

Original image

Dilatovat

Filter Dilate applied


Tento filtr rozšiřuje a zvýrazňuje světlé oblasti aktivní vrstvy nebo výběru.

Hodnota (jas) každého pixelu je srovnána s nejvyšší hodnotou mezi sousedními osmi pixely (matrix 3×3), tedy nejsvětlejším sousedním pixelem. Kolem světlých oblastí je tedy přidán světlý pixel. Jediný světlý pixel na tmavším pozadí se změní ve „velký pixel“ tvořený devíti skutečnými pixely. To může vést ke vzniku šumu. Větší světlá plocha se rozšíří o jeden pixel na všechny strany.

V případě složitějších obrázků se světlé oblasti rozšíří a zvýrazní a obrázek dostane poněkud pixelizovaný vzhled.

On a solid background, this filter can delete noise:

Obrázek 17.188. Dilate example

„Dilate“ example


9.6.2. Activating the filter

This filter is found in the image window menu under FiltersGenericDilate.

9.6.3. Příklady

Obrázek 17.189. Dilatování neónového efektu

Dilatování neónového efektu