Část I. Getting Started

Obsah

1. Úvod
1. Vítá vás GIMP
1.1. Autoři
1.2. Systém nápovědy pro GIMP
1.3. Funkce a vlastnosti
2. What's new in GIMP 2.10.18?
2. Fire up GIMP
1. Použití GIMP
1.1. Známé platformy
1.2. Jazykové verze
1.3. Parametry na příkazové řádce
2. První spuštění Gimpu
2.1. Konečně…
3. First Steps with Wilber
1. Základní myšlenky Gimpu
2. Hlavní okna GIMPu
2.1. Panel nástrojů
2.2. Okno obrázku
2.3. Dokování dialogů
3. Undoing
3.1. Nevratné operace
4. Common Tasks
4.1. Intention
4.2. Change the Size of an Image for the screen
4.3. Change the Size of an Image for print
4.4. Compressing Images
4.5. Crop An Image
4.6. Find Info About Your Image
4.7. Change the Mode
4.8. Flip An Image
4.9. Rotate An Image
4.10. Separating an Object From Its Background
5. How to Draw Straight Lines
5.1. Intention
5.2. Příklady
4. What to do if you are stuck
1. Introduction
2. Obvyklé případy nekomunikativnosti GIMPu
2.1. Existuje plovoucí výběr
2.2. Výběr je skrytý
2.3. You are acting outside the selection
2.4. Aktivní kreslící plocha není viditelná
2.5. Aktivní kreslící plocha je průhledná
2.6. Snažíte se pracovat mimo vrstvu
2.7. You are trying to act on a layer group
2.8. The image is in indexed color mode.
2.9. No visible effect when trying to use a brush, eraser or other tool
2.10. Eraser and brushes no longer work
2.11. Eraser does not make area transparent
2.12. Unexpected colors when trying to use a brush or eraser
3. How to fix missing windows and dialogs
3.1. All tool windows are missing
3.2. Tool options dialog is missing
3.3. Some of the tool icons are missing