7.37. Llindar alfa

L'ordre Llindar alfa converteix les àrees semitransparents de la capa activa en àrees completament transparents o opaques, segons el llindar que seleccioneu, entre 0 i 255. Només funciona en capes d'imatges RGB que tenen un canal alfa. En cas que la imatge estigui en escala de grisos o indexada, o la capa no tingui un canal alfa, l'accés a aquest menú queda inhabilitat i gris clar. Si se selecciona l'opció Manté transparència al quadre de diàleg de Capes, l'ordre mostra un missatge d'error.

7.37.1. Activació de l'ordre

  • Accediu a aquesta ordre des del menú de la imatge CapesTransparènciaLlindar alfa.

7.37.2. Descripció del quadre de diàleg

Figura 16.120. L'única opció del quadre de diàleg «Llindar alfa»

L'única opció del quadre de diàleg «Llindar alfa»

Llindar

Podeu configurar el valor de transparència per a què s'utilitzi com a llindar mitjançant l'ús del control lliscant o amb la introducció d'un valor entre 0 i 255 al quadre d'entrada. Tot valor de transparència per sota d'aquest llindar es tornarà opac, i tot el que hi sigui per sobre o igual a aquest es tornarà completament transparent. La transició és abrupta.

[Nota] Nota

Aquesta ordre no tornarà mai opacs els píxels completament transparents (valor alfa = 0).

Figura 16.121. Exemple de Llindar alfa

Exemple de Llindar alfa
Degradat de transparència 0-255.
Exemple de Llindar alfa
Estableix llindar a 50, 127, 210.