2.5. Scripts dependents de la imatge

Els scripts i filtres que fan operacions sobre imatges existents estan disponibles en el menú apropiat. Per exemple, l'script Pinzell nou (script-fu-paste-as-brush) està integrat en el menú Imatge Edita (EditaEnganxa com a...Pinzell nou), que és més lògic.

A més a més, s'ha creat un nou menú Color per reagrupar tots els que treballen amb colors, el to o les eines d'ajust del nivell de color, etc...

Filters menu and Script-Fu menu are regrouped in one Filters menu and organized according to new categories. Now if a plugin and a filter works similarly, they are nearby in the menu.

El menú de l'Scripts-Fu apareix només si heu carregat scripts addicionals: per exemple, el paquet gimp-resynthesizer que correspongui a la vostra distribució Linux (.deb, .rpm, .gz ...).