3.2. Opna frå ei nettadresse

Dersom biletet du ønskjer å opna ligg på ei nettadresse, anten det nå er Internett eller lokalnett, kan du bruke FilOpna ei nettadresse anten frå verktøykassa eller frå ein biletmeny. Det vil då dukka opp eit dialogvindauge der du kan skriva inn nettadressa.

Figur 5.5. Dialogvindauget for «Opna ei nettadresse».

Dialogvindauget for «Opna ei nettadresse».

Dialogvindauget for å opna eit bilete frå ei nettadresse (URL).