3.5. Filhandteraren

Dersom du har tilordna filtypen til GIMP, anten då du installerte GIMP eller seinare, kan du bruke filhandteringsprogrammet til maskinen din, som t.d. «Nautilus» i Linux eller «Windows utforsker» i Windows, for å finne biletet ditt. Når du har funne det, kan du dobbeltklikka på filnamnet eller ikonet for å opna biletet i GIMP. (Sjå hjelp for maskinen din om korleis du kan tilordna [eng.: «associate»] filtypar til bestemte program).