5.9. Efecte Xach

5.9.1. Panoràmica

Figura 17.122. Exemple del filtre Efecte Xach

Exemple del filtre Efecte Xach

Imatge original

Exemple del filtre Efecte Xach

Aplicació de l'Efecte Xach


Aquest filtre afegeix un efecte translúcid subtil 3D a la regió o canal alfa seleccionat. L'efecte 3D s'aconsegueix:

  1. Ressaltant la selecció: una nova capa (Ressaltada) serà creada per sobre de la capa activa, plena del color ressaltat. A continuació, una màscara de capa s'afegirà a la capa fent el píxel desemmascarat parcialment transparent.

    Capa ressaltada amb una màscara de capa

  2. Es pinta la selecció esquerra i les vores superiors amb el color ressaltat: la capa Ressaltada s'estén un píxel a l'esquerra i un píxel cap amunt. Aquestes petites àrees seran opaques.

  3. Creació d'una ombra caiguda a la part inferior dreta de la selecció.

Podeu variar els paràmetres de configuració per defecte, per exemple seleccionant diferents colors per a la lluentor i l'ombra o canviar la intensitat i la direcció del desplaçament.

5.9.2. Activeu el filtre

The filter is found in the image window menu under FiltersLight and ShadowXach-Effect….

5.9.3. Opcions

Hi ha dos grups d'opcions per la lluentor i l'ombra, i una casella pel comportament de la selecció.

Figura 17.123. Opcions de l'Efecte Xach

Opcions de l'Efecte Xach

Desplaçament X de la lluentor, Desplaçament Y de la lluentor

Les vores de la selecció superior i esquerra estan pintades amb el color ressaltat. El desplaçament de la lluentor és la mida (amplada o alçada) de la zona corresponent. Si aquests valors són negatius (per defecte), les vores superior i esquerra s'acoloriran. Si són positius, seran les vores inferior i dreta.

Color ressaltat

És el color que ressaltarà la regió seleccionada. Per defecte és el blanc, però fent clic sobre el botó de la mostra, s'obrirà la finestra del selector del color i en podreu triar un altre.

Opacitat de la lluentor

La selecció es cobrirà per una àrea parcialment transparent, coberta pel color de la selecció. Permet ajustar el nivell de transparència. Des d'una, màscara de capa, el valor oscil·la entre 0 (transparència completa) i 255 (opacitat completa).

L'opacitat de la lluentor per defecte és 66, equivalent al 26%.

Opcions de l’ombra caiguda

Aquestes opcions funcionen com les respectives opcions de l'Ombra caiguda (sense canviar la mida). En resum:

Color de l'ombra caiguda

Feu clic al botó per obrir el selector del color.

Opacitat de l'ombra caiguda

Opacitat (0% - 100%) de la capa que conté l'ombra.

Amplada de l'ombra caiguda

El radi utilitzat pel filtre Difuminat gaussià aplicat a l'ombra.

Desplaçament X de l'ombra caiguda, Desplaçament Y de l'ombra caiguda

Direcció i distància del desplaçament de l'ombra en relació a la selecció.

Manté la selecció

Si s'activa aquesta opció, la selecció romandrà activa després d'aplicar-se el filtre.