5.8. Perspectiva

5.8.1. Panoràmica

Figura 17.115. Exemple del filtre Perspectiva

Exemple del filtre Perspectiva

Imatge original

Exemple del filtre Perspectiva

Aplicació del filtre Perspectiva


Aquest filtre afegeix una ombra en perspectiva a la zona seleccionada o al canal alfa com a capa a sota de la capa activa. Podeu triar el color, la distància i la direcció de l'ombra, així com la distància de l'horitzó.

Si cal, el filtre redimensiona la imatge, però no afegirà color de fons per fer les ombres visibles.

5.8.2. Activeu el filtre

You can access this filter in the image window menu through FiltersLight and ShadowPerspective….

5.8.3. Opcions

Figura 17.116. Opcions del filtre Perspectiva

Opcions del filtre Perspectiva

Angle

L'angle determina la direcció de l'ombra o la imaginària font de llum. Els valors van de 0° a 180°, on 90° representa una font de llum just al davant de la selecció o capa. Per angles de menys de 90°, l'ombra és al costat dret, de manera que la font de llum està a l'esquerra. Per angles majors de 90°, és al revés. Suggeriment: posar-se al lloc de la font de llum.

Figura 17.117. Exemple d'Angle

Exemple d'Angle

Angle a 15°

Exemple d'Angle

Angle a 45° (per defecte)

Exemple d'Angle

Angle a 105° (90° + 15°)


Distància relativa de l'horitzó

Aquesta opció determina com de lluny es troba l'horitzó imaginari. La distància relativa és la distància de la línia del terra de la selecció o capa, la unitat de mesura és l'alçada de la selecció o capa.

Els valors van de 0,1-24, a 1, 24,1, on 24.1 seria quasi infinit. Tingueu en compte que la longitud relativa de l'ombra no ha de ser major que la distància de l'horitzó.

Figura 17.118. Exemple de la Distància de l'horitzó

Exemple de la Distància de l'horitzó

Angle = 45°. Distància = 2.4. Longitud = 1.8.


En l'exemple anterior, la zona groga és la selecció on s'ha aplicat el filtre. La línia blava de dalt representa l'horitzó imaginari. L'angle entre la línia del terra i la selecció i la línia vermella és de 45°. La longitud de la línia vermella és de 1,8 vegades l'altura de la selecció del color groc. Estesa a l'horitzó, la longitud és de 2,4 vegades l'altura de la selecció.

Longitud relativa de l'ombra

Amb aquesta opció es pot triar la longitud de l'ombra respecte l'alçada de la selecció o capa. En l'exemple anterior, la línia vermella representa la longitud de l'ombra, és de 1,8 (relativa a l'altura de la selecció groga).

El valor va del 0,1 a 24,1, encara que la longitud de l'ombra no ha d'excedir la distància relativa de l'horitzó - no es pot anar més enllà de l'horitzó.

Figura 17.119. Exemple de Longitud de l'ombra

Exemple de Longitud de l'ombra

Longitud = 1.0 (per defecte)

Exemple de Longitud de l'ombra

Longitud = 1.5


Radi del difuminat

Després de crear l'ombra, un Difuminat gaussià s'aplicarà amb un radi específic a la capa de l'ombra, s'obtindrà una aparença realista de l'ombra.

Figura 17.120. Exemple de difuminat

Exemple de difuminat

Radi del difuminat = 3 (per defecte)

Exemple de difuminat

Sense difuminat (Radi del difuminat = 0)


Color

Per descomptat, el color predeterminat de l'ombra és negre. Però en fer clic al botó, s'obre una finestra de selecció i es pot triar el color desitjat.

Opacitat

L'opacitat de l'ombra és l'opacitat de la capa nova que conté l'ombra (vegeu la Secció 1.1, Secció 1.1, “Layer Properties”). El valor per defecte és 80%, però podeu seleccionar qualsevol altre valor de 0 (totalment transparent) a 100 (totalment opac). Després d'aplicar el filtre a una imatge, podeu canviar l'opacitat en el diàleg de les capes.

Interpolació

Aquesta llista desplegable dóna l'opció d'interpolació utilitzat quan es transforma la capa de l'ombra, per exemple, girada per l'angle especificat. Si no se'n triaCap normalment provocarà un efecte dentat. És una bona opció triar Lineal .

Permet redimensionar

Si està activat, per tal de fer lloc a l'ombra el filtre redimensionarà la imatge si cal.

En el següent exemple, la zona groga és la selecció activa, el fons és de color blau clar. L'àrea blanca s'ha afegit després del canvi de mida per fer l'ombra visible.

Figura 17.121. Exemple Permetre el redimensionat

Exemple Permetre el redimensionat

Permet redimensionar

Exemple Permetre el redimensionat

No permet el redimensionat