7.6. Sobel

7.6.1. Panoràmica

Figura 17.148. Exemple d'aplicació del filtre Sobel

Exemple d'aplicació del filtre Sobel

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Sobel

Aplicació del filtre Sobel


El filtre Sobel detecta per separat vores horitzontals i verticals en una imatge a escala de grisos. Les imatges en color es converteixen a escala de grisos. Com amb el filtre Laplace, el resultat és una imatge transparent amb línies més negres i algunes restes de color.

7.6.2. Activació del filtre.

You can find this filter through FiltersEdge-DetectSobel….

7.6.3. Opcions

Figura 17.149. Opcions del filtre Sobel

Opcions del filtre Sobel

Previsualitza

Si s'activa aquesta opció, els canvis d'imatge apareixen a la previsualització en temps real abans que s'apliquin a la imatge.

Sobel horitzontal

Fa vores gairebé horitzontals.

Sobel vertical

Fa vores gairebé verticals.

Manté el signe del resultat

Aquesta opció permet definir com funciona el filtre si només s'ha triat una adreça d'ús: es crearà una imatge a escala de grisos i amb relleu.