15.8. Reproducció

15.8.1. Resum

Aquest connector permet reproduir una animació d'una imatge multicapes (que es podria desar en el GIF, MNG o fins i tot en format XCF), per provar-lo.

15.8.2. Activeu el filtre

You can find this filter through FiltersAnimationPlayback…

15.8.3. Opcions

Figura 17.368. Opcions del filtreReproducció

Opcions del filtreReproducció

Aquest diàleg té:

Previsualitza

Aquesta previsulització de l'animació s'ajusta automàticament a la mida dels fotogrames d'animació. Per sota de la previsuliatzació es mostra el número del fotograma mostrat.

Botons

Hi ha tres botons disponibles:

Reprodueix/Atura

Reprodueix/atura per reproduir o aturar l'animació.

Rebobineu

Rebobina per reiniciar l'animació des del principi.

Pas

Pas per reproduir l'animació pas a pas.