Nom

Capa — Referència de tecles pel menú Capes

Capes

Page Up, Ctrl + Tab

Selecciona la capa superior

Page Down, Shift + Ctrl + Tab

Selecciona la capa inferior

Inici

Selecciona la primera capa

Fi

Selecciona l'última capa

Ctrl + M

Fusiona les capes visibles

Ctrl + H

Fixa la capa