6.7. Operació GEGL

Figura 14.191. Eina d'operació GEGL

Eina d'operació GEGL

La GEGL (Genèric gràfica Library) és una biblioteca de processament d'imatge gràfica dissenyada per gestionar diverses tasques de processament d'imatges necessàries en el GIMP.

L'eina d'operació GEGL s'ha afegit al GIMP 2.6 i va ser originalment concebuda com a eina experimental, útil pels desenvolupadors del GIMP. L'eina operació GEGL permet fer operacions GEGL a la imatge i fa previsualitzacions dels resultats en el llenç.

[Avís] Avís

La GEGL es troba en una fase molt primerenca i en construcció.

L'eina d'operació GEGL és Experimental.

6.7.1. Activació de l'eina

Podeu arribar a aquesta eina només des del menú imatge: EinesOperació GEGL.

[Suggeriment] Suggeriment

Per realitzar operacions especialsGEGLpodeu configurar elGIMP per utilitzar la GEGL en totes les operacions de color.

6.7.2. Opcions

Figura 14.192. Opcions de l'eina d'operació GEGL

Opcions de l'eina d'operació GEGL

Eina d'operació GEGL amb cap operació seleccionada.


Operació

Feu clic en aquest botó per seleccionar l'operació que voleu aplicar a la selecció activa o a la capa activa, si no hi ha cap selecció.

Algunes operacions són molt bàsiques, com Color que omple la selecció o capa activa amb el color especificat, mentre que altres operacions com fractal-explorer produeixen patrons més complexos com filtre de renderitzat.

Recordeu que aquesta és una eina experimental, de manera que algunes operacions potser no funcionen o fins i tot peten el GIMP. Per tant, no té sentit descriure les operacions ja que l'eina d'operació GEGL és experimental.

Configuració de l'operació

Els paràmetres de l'operació depenen de l'Operacióseleccionada:

Figura 14.193. Exemple de Configuració de l'operació

Exemple de Configuració de l'operació

Seleccionat el Difuminat gaussià de l'operació GEGL


Si les opcions de l'operació seleccionada GEGL no són prou clares, podeu buscar una eina que no sigui GEGL Per exemple, el filtre Explorador fractal probablement serà molt similar a l'operació fractal-explorer.

Podeu fer ús de la funció previsualització en temps real i experimentar amb diferents configuracions.

Previsualitza

Si aquesta opció està marcada per defecte, s'aconseguirà una previsualització en el llenç de l'operació seleccionada un cop es completi. Feu clic al botó Accepta per aplicar l'operació a la imatge.

Botons d'eines

Reinicia

Prement aquest botó es restableix la configuració per defecte d'aquestes operacions.

Cancel·la

Si feu clic en aquest botó es cancel·larà l'eina d'operació de la GEGL i deixarà la imatge intacta. Això és equivalent a tancar la finestra de diàleg utilitzant el botó de Tancament habitual, proporcionat per l'administrador de finestres.

D'acord

S'ha de prémer aquest botó per aplicar a la imatge l'operació seleccionada. Després es tancarà la finestra de diàleg.