7. El menú Capa

7.1. Introduction to the Layer Menu

Figura 16.88. The Contents of the Layer Menu

The Contents of the Layer Menu

The items on the Layer menu allow you to work on layers.

In addition to accessing the Layer menu from the Image menubar and by right-clicking on the image window, you can get to it by right-clicking on the thumbnail of a layer in the Layers dialog. You can also perform several of the operations on this menu by clicking on buttons in the Layers dialog, for example, resizing a layer, managing layer transparency and merging layers.

Figura 16.89. The Contents of the Layer local pop-menu

The Contents of the Layer local pop-menu

[Nota] Nota

Amés de les ordres descrites, també podeu trobar altres entrades en el menú. No són part del GIMP però s'hi han afegit com a extensions (connectors). Podeu trobar informació sobre el funcionament dels connectors.