6. El menú Imatge

6.1. Overview

Figura 16.52. The Contents of the Image Menu

The Contents of the Image Menu

The Image menu contains commands which use or affect the entire image in some way, not just the active layer or some other specific part of the image.

[Nota] Nota

Amés de les ordres descrites, també podeu trobar altres entrades en el menú. No són part del GIMP però s'hi han afegit com a extensions (connectors). Podeu trobar informació sobre el funcionament dels connectors.