3. El menú Edita

3.1. Edit Menu Entries

Figura 16.14. Contents of the Edit Menu

Contents of the Edit Menu

In this section, you will find help for commands in the Edit menu item.

[Nota] Nota

Amés de les ordres descrites, també podeu trobar altres entrades en el menú. No són part del GIMP però s'hi han afegit com a extensions (connectors). Podeu trobar informació sobre el funcionament dels connectors.