13.2. Differensskyer

13.2.1. Oversyn

Figur 16.276. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Etter bruk av filteret «differensskyer»


Filteret differensskyer endrar fargane delvis i skyliknande område. Filteret legg automatisk inn eit nytt lag og teiknar massiv støy på dette. Deretter blir dei to laga fletta saman.

Før laga blir fletta saman, blir dialogvindauget for massiv støy opna slik at du kan kontrollera effekten.

Dersom biletet er indeksert, er dette menyinnslaget gråa ut og utilgjengeleg.

13.2.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterTeikningarSkyerDifferensskyer

13.2.3. Innstillingar

Skriptet har ikkje eige dialogvindauge, men bruker dialogvindauget for massiv støy.