8.3. Utvid

8.3.1. Oversyn

Figur 16.154. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Utvid»


Dette filteret utvider og forsterkar mørke område i det aktive laget eller det aktive utvalet.

For every image pixel, it brings the pixel Value (luminosity) into line with the lowest Value (the darkest) of the 8 neighbouring pixels (3x3 matrix). So, a dark pixel is added around dark areas. An isolated pixel on a brighter background will be changed to a big «pixel», composed of 9 pixels, and that will create some noise in the image.

På dette biletet er det ei raud ramme rundt den aktive pikselen og ei grøn ramme rundt den tilsvarande matrisen. Den aktive pikselen vil få den mørkaste fargen, dvs. svart, i området som blir dekka av matrisa.

Eit større, mørkt område vil bli utvida med ein mørk piksel i alle retingar:

På dette biletet er filteret køyrd tre gonger.

På meir komplekse bilete blir dei mørke områda utvida og til ei viss grad forsterka samstundes med at biletet blir svakt «pikselert». På dette biletet er filteret køyrd tre gonger:

Dersom bakgrunnen er mørkare enn forgrunnen, vil filteret sjølvsagt dekke heile biletet.

8.3.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterGenereltUtvid

8.3.3. Eksempel

Figur 16.155. Utvida tekst

Utvida tekst

Figur 16.156. Utvida neoneffekt

Utvida neoneffekt