3.7. Kopier og Lim inn

Mange program har støtte for å kopiere bilete til utklippstavla. Desse bileta kan du legge inn som nye bilete i GIMP ved hjelp av FilHent innFrå utklippstavla eller RedigerLim inn somNytt bilete. I mange operativsystem kan du også legge kopiar av heile skjermen i utklippstavla ved å trykke tasten Print Screen eller Alt + Print Screen for å kopiere bare det aktive windauget. Denne funksjonen er diverre ikkje standardisert, så i noen tilfelle greier ikkje GIMP å hente denne kopien frå utklippstavla. Du må rett og slett prøve om dette fungerer på oppsettet du bruker.