7.8. Tekstkommandoane i lagmenyen

Desse kommandoane blir bare viste dersom det finst eit tekstlag

Figur 15.91. Tekstkommandoane i lagmenyen

Tekstkommandoane i lagmenyen

7.8.1. Tekstkommandoane