3. Å teikne eit rutenett

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2460 $ 2006-09-19 KoSt

Kva om du ønskjer å gjere rutenettet til ein fast del av biletet? Rutenettet er eigentleg eit hjelpemiddel, og er bare synleg på skjermen eller på skjermdump av biletet. Filteret Rutenett kan lage eit rutenett på biletet svært likt GIMP sitt rutenett. (Filteret har ein del andre opsjonar i tillegg).

Sjå også Rutenett og hjelpelinjer.