5.2. Eksempel

Figur 3.43. Eksempel I

Eksempel I

Her er det teikna med malepenselen og farge frå fargeovergang

Eksempel I

Her er det teikna med kloneverktøyet med “Maple Leaves” som kjelde


Figur 3.44. Eksempel II

Eksempel II

I dette eksemplet er det først teikna eit gitter og deretter brukt utgnidingsverktøyet med liten avstand og stor pensel

Eksempel II

I dette eksemplet er det først lagt inn ei plasmasky ved hjelp av teiknefilteret og deretter brukt viskeleret med kvadratisk pensel


Figur 3.45. Eksempel III

Eksempel III

Utgangspunktet her er ein blå boks. Den øvre og den venstre sida er teikna over med avskyggingsverktøyet. Dei to andre sidene med verktøyet for etterbelysning