8.13. Fest til hjelpelinjer

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1922 $ 2007-02-15 KoSt

Denne kommandoen koplar funksjonen Fest til hjelpelinjer på eller av. Når funksjonen er aktivisert, blir hjelpelinjene gjort “magnetiske”. Dette betyr at dersom du flytter ei markering (eller eit lag) og slepp denne, vil markeringa bli soge inn til næraste hjelpelinje og sett fast der. Dette kan du nytte deg av for nøyaktig plassering av biletelement langs ei hjelpelinje. (Sjå eventuelt Vis hjelpelinjer).

8.13.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via VisFest til hjelpelinjer.