9.3. Modus

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1872 $ 2007-02-17 KoSt

Figur 14.60. Undermenyen “Modus” i menyen “Bilete

Undermenyen Modus i menyen Bilete

Undermenyen Modus inneheld kommandoar for å velje fargemodus for biletet.

9.3.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via BileteModus.

9.3.2. Innhald i undermenyen