16. Filter for nettsider

Dette er filter som på ein eller annan måte blir brukte for å tilpassa bileta til bruk på nettsider. Førebels er det bare eitt filter i denne kategorien.