16.6. Vågor

16.6.1. Översikt

Figur 17.432. Exempel för filtret Vågor

Exempel för filtret ”Vågor”

Ursprunglig bild

Exempel för filtret ”Vågor”

En vågad bildruta


16.6.2. Aktivera filtret

Detta filter hittas i bildfönstermenyn under FilterAnimationVågor….

16.6.3. Alternativ

Figur 17.433. Alternativ för Vågor

Alternativ för ”Vågor”

Amplitud

Kvarstår att skriva

Våglängd

Kvarstår att skriva

Antal bildrutor

Kvarstår att skriva

Invertera riktning

Kvarstår att skriva